Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tracytran_us

Kiểm tra giúp tại sao không thể sang bài mới

Kiểm tra giúp tại sao không thể sang bài mới

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThngTrnVit

bạn sài trên đt hay web

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvanvinh15

ai biết ??? #_#

3 năm trước