Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We see a green bird."

Dịch:Chúng tôi thấy một con chim màu xanh lá cây.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Reigand

"Chúng tôi thấy một con chim màu xanh lá" cũng cho là sai...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/totanhiep
totanhiep
  • 18
  • 6
  • 117

Thấy với xem khác nhau k ạ

1 năm trước