"Weseeagreenbird."

Dịch:Chúng tôi thấy một con chim màu xanh lá cây.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Reigand

"Chúng tôi thấy một con chim màu xanh lá" cũng cho là sai...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/totanhiep

Thấy với xem khác nhau k ạ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.