"Tôi đã từng nghe về nơi này."

Dịch:I had heard of this place.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

I have ever heard about this place

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

I had heard about this site sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Dùng thì quá khứ đơn ko được hả???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Quá khứ đơn không thể hiện được hết ý /đã từng/ bạn à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duytan213

Sao lại có "of" hả các bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Min897462

Vì hear of là 1 cụm hay đi với nhau,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tin833691

I used to hear of this place

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.