"There is too little milk."

Dịch:Có quá ít sữa.

January 24, 2015

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giapthitrang

Có ít sữa quá...mk bị sai????

February 5, 2015

https://www.duolingo.com/thanthanhdat

"Too" nghe như "two" vậy

January 24, 2015

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu

cả 2 từ đều được phát âm giống nhau đó bạn. bạn có thể tham khảo thêm tại đây http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/too http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/two

January 25, 2015

https://www.duolingo.com/ngochoangtn

học nhiều ngôn ngữ zậy bác

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/anhhoang1052004

thật sự nghe rất giống

April 16, 2016

https://www.duolingo.com/bapkaj

nhưng two trong trường hợp này dịch ra lại sai

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/Lecumen

có ít sữa quá

May 22, 2017

https://www.duolingo.com/Lecumen

có ít sữa quá.

April 27, 2018

https://www.duolingo.com/kphat369

mình dịch là ở đó có quá ít sữa

January 28, 2015

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu

k phải "ở đó" đâu bạn, "there is..." có nghĩa là "có..."

January 28, 2015

https://www.duolingo.com/kphat369

Cảm ơn bạn!

January 28, 2015

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu

^^

January 28, 2015

https://www.duolingo.com/LinhLutan

Chữ too nghia gi the

March 18, 2015

https://www.duolingo.com/bapkaj

too là quá đó

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/MrFuong

nản thế,dịch sát ngữ: đấy là quá ít sữa báo sai, câu thì dịch chuẩn ý rồi thì đòi hỏi từng từ word by word ra tiếng Việt

March 28, 2015

https://www.duolingo.com/LTrung9

"Có ít sữa quá" cũng không được nữa!

May 28, 2016

https://www.duolingo.com/sunythuy

there is too little milk nghe nhu they eat two little meals

February 19, 2017

https://www.duolingo.com/MaiCnhNguy

Có ít sữa quá với Có quá ít sữa khác gì nhau ?????

June 19, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.