Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is too little milk."

Dịch:Có quá ít sữa.

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giapthitrang

Có ít sữa quá...mk bị sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanthanhdat

"Too" nghe như "two" vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1545

cả 2 từ đều được phát âm giống nhau đó bạn. bạn có thể tham khảo thêm tại đây http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/too http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/two

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngochoangtn

học nhiều ngôn ngữ zậy bác

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoang1052004

thật sự nghe rất giống

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bapkaj

nhưng two trong trường hợp này dịch ra lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 908

có ít sữa quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 908

có ít sữa quá.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/kphat369

mình dịch là ở đó có quá ít sữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1545

k phải "ở đó" đâu bạn, "there is..." có nghĩa là "có..."

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kphat369

Cảm ơn bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1545

^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhLutan

Chữ too nghia gi the

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bapkaj

too là quá đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

nản thế,dịch sát ngữ: đấy là quá ít sữa báo sai, câu thì dịch chuẩn ý rồi thì đòi hỏi từng từ word by word ra tiếng Việt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LTrung9

"Có ít sữa quá" cũng không được nữa!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sunythuy

there is too little milk nghe nhu they eat two little meals

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiCnhNguy

Có ít sữa quá với Có quá ít sữa khác gì nhau ?????

2 tháng trước