"Tôi nghĩ rằng tôi biết tiếng Anh tốt hơn tiếng Pháp."

Dịch:I think that I know English better than French.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

có chữ "rằng" thì phải có thêm chữ "that" chứ, sao đáp án không có chữ "that" lại được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhluong10

đáp án không có "that" là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tduongx

theo mình trường hợp này nên dùng 'i understand English..'. tôi hiểu/tôi biết tiếng Anh tốt hơn tiếng Pháp chứ không nên dịch quá sát 'know' là hiểu vì như bình thường sẽ không ai not 'i know English' mà sẽ dùng 'i understand English' (tôi hiểu tiếng Anh/ tôi biết tiếng Anh).

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.