"Bạn sẽ để cửa mở chứ?"

Dịch:Will you leave the door open?

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414
 1. Nếu cái cửa đang mở sẵn và tôi muốn khi bạn đi ra vẫn để cửa mở thì tôi sẽ nói: Will you leave the door open?
 2. Nếu cái cửa đang đóng và tôi muốn khi bạn khi ra thì sẽ để cửa mở, lúc đó tôi sẽ nói: Will you let the door open? ( = Will you allow the door to open?)
1 năm trước

https://www.duolingo.com/Chieu_T7

dùng "let" có được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

Các câu khác mình thấy dung let. Sao câu này bắt buộc dùng leave mới được nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Dùng "let" khi cái cửa đang ở trạng thái đóng.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/datvuhd

"Leave" là "rời đi". Rời đi khi cửa mở, cũng có nghĩa là để cửa mở

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Will You let the door open

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tom261

sao "let" không được nhỉ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I don't know.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuatvu

Động từ leave không thấy nghĩ là "mở"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Leave ở đây là để

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
 • 17
 • 16
 • 12

Hi Admin, Please check the meaning of this sentence.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

Will you let the door open

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Mình ko hiểu ngữ pháp câu này cho lắm.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duongphilong

"let" có nghĩa là "để" mà sao dùng trong câu này lại không đúng nhỉ?Ai biết giải thích hộ mình với.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng145766
Thng145766
 • 20
 • 16
 • 140

Leave ... open : để ... mở.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.