Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My band played on Saturday."

Dịch:Ban nhạc của tôi đã chơi vào thứ bảy.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhthedan

"Ban nhạc của tôi đã chơi hôm thứ bảy." cũng được chứ ạ???

3 năm trước