Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái va li của tôi màu vàng."

Dịch:My suitcase is yellow.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhICT

my yellow suitcase không được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmHuyn16

Hay :-)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnderso

my luggage is yellow. what wrong with that?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LinkTony
LinkTony
  • 17
  • 9
  • 3
  • 3
  • 7

My case is yellow. tại sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynnhng5

the suitcase of me is yellow co dk k vay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duong611946

Tôi trả lời đúng đấy

4 tháng trước