"Bạn có một quả táo."

Dịch:You have an apple.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0946446096

Ăn uống dùng has mà ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1691

k phải ăn uống dùng has đâu bạn. động từ "to have" ở thì hiện tại đơn được chia theo ngôi như sau: dạng khẳng định: I/you/we/they/danh từ đếm được số nhiều + have. he/she/it/danh từ đếm được số ít/danh từ k đếm đc + has. dạng phủ định và câu hỏi: I/you/we/they/danh từ đếm được số nhiều + do not (don't) + have. he/she/it/danh từ đếm được số ít/danh từ k đếm đc + does not (doesn't) + have. Do + he/she/it/danh từ đếm được số ít/danh từ k đếm đc + have...?. Does + he/she/it/danh từ đếm được số ít/danh từ k đếm đc + have...?.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giao402732

Một câu trả lời rất có lí

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngnTruong

Làm sao đe phát âm tieng anh chuan day..

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ismlgfam

???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gam563922

Sao ma ban biet duoc vay

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.