1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "There are many stars in the …

"There are many stars in the universe."

Dịch:Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ .

January 26, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/fetiger

ở đây không có "very" thì có dùng "rất" không Ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/hharuka

Có nhất định dùng " rất" không?


https://www.duolingo.com/profile/NguynDuy75920

Sao in lại là trên nhit


https://www.duolingo.com/profile/sad.nht

Nhập đúng từ az mà vẫn bị mất 1 tim. Làm s gửi hình ad xem nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.