Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are many stars in the universe."

Dịch:Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/fetiger

ở đây không có "very" thì có dùng "rất" không Ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

Có nhất định dùng " rất" không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuy75920

Sao in lại là trên nhit

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongThi604300

Nhập đúng từ az mà vẫn bị mất 1 tim. Làm s gửi hình ad xem nhỉ

10 tháng trước