"Therearemanystarsintheuniverse."

Dịch:Có rất nhiều ngôi sao trong vũ trụ .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/fetiger

ở đây không có "very" thì có dùng "rất" không Ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

Có nhất định dùng " rất" không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuy75920

Sao in lại là trên nhit

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongThi604300

Nhập đúng từ az mà vẫn bị mất 1 tim. Làm s gửi hình ad xem nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.