"Người học sinh thích hóa học."

Dịch:The student likes Chemistry.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhmVThiMin

Chơi chữ kìa, vãi cả Người học Sinh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuhiengmp

The pupil likes chemistry.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/copvan0204

Pupil tại sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuyn8

Mình cũng dùng pupil

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

dùng the chemistry có được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Michealminh07

really chemistry ? Really ? Really ? Really nigga ????

6 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.