Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một xe cảnh sát đã dừng một chiếc xe khác."

Dịch:A police car has stopped another car.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huynhphuocloi85

Tại sao dùng A police car had stopped another one

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1579

one thay thế cho chữ car đó bạn ^^ để tránh lặp từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Nếu nói như bạn thì người ta sẽ hiểu là: xe cảnh sát dừng một chiếc xe cảnh xác khác. Vì vậy với đề bài này, tốt nhất ta không nên dùng " another one " mà chỉ dùng " another car" để xác định rõ người cảnh sát dừng một chiếc xe bình thường ( không phải là xe cảnh sát)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duo_denale

Theo mình nghĩ nếu dùng "another one" thì phải hiểu theo nghĩa là "Một chiếc xe cảnh sát đã dừng MỘT CHIẾC XE CẢNH SÁT KHÁC". Mong mọi người giải đáp thắc mắc cho mình hihi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/samuel201192

"A police car stopped another one" tại sao lại chia had ở đây

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1579

had +V3 (had stopped) là thì quá khứ hoàn thành đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namdoong

không dùng "had stopped" mà chỉ dùng "stopped" đươcj không?

3 năm trước