Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Trang_hip

"There were three dogs in my house."

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang_hip

tại sao mình chọn là were, đáp án cũng là were mà lại báo là đáp án của m sai???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhphuc94

sao is không đúng hé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaokhe

quá khứ mà bạn ! với số nhiều đâu có thể dùng is được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XunLc11

Mình dịch câu này là: Đã có 3 con chó trong nhà của tôi, nên chọn từ để điền vào là was. Nếu chọn là were thì dịch câu này thế nào?

11 tháng trước