https://www.duolingo.com/NamLQ

"It is a matter of life or death."

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamLQ

Nó là một vấn đề sống hoặc chết.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

Mục chọn từ còn thiếu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Nó là một vấn đề sinh tử.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is a matter of life or death, It is a master of life or death, It is a master of life or death

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Son.Leduy

VN: Đó là vấn đề sống chết/ tồn tại

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtpf4

sao k dùng die nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Simon-Nguyen

die là động từ, còn death là danh từ, là cái chết bạn nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Nó là một vấn đề của sự sống hoặc cái chết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

Nó là một vấn đề sống còn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.