Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sinh viên"

Dịch:Student

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Truongngoc246521

Student cũng là sing viên hả????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SieuNhanGa1

Uk

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuckhaiVu

Studen là học sinh mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Student vừa là sinh viên vừa là học sinh.

1 năm trước