1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I will then add them here."

"I will then add them here."

Dịch:Tôi sẽ thêm chúng vào đây.

January 27, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoangNguyen66

Đáp án của câu này là:" tôi sẽ thêm chúng đây" Vậy đây có thể là câu trả lời cho câu:" sao bạn không thêm chúng vào?". Qua đó các bạn thấy rằng"then" diễn tả một hành động liền ngay sau đó. "Tôi sẽ thêm chúng đây"="tôi sẽ thêm chúng ở đây(ngay)"


https://www.duolingo.com/profile/KhnhThHunh

Cảm ơn bạn nhé.


https://www.duolingo.com/profile/NhuTo1

Xem lại khái niệm không gian và thời gian.


https://www.duolingo.com/profile/hippie9x

thêm then vào làm gì nhỉ??


https://www.duolingo.com/profile/HuuTaiTran

Có thể dịch: "Sau đó tôi sẽ thêm chúng vào đây".


https://www.duolingo.com/profile/Jenny8485

Thêm "then" nhưng khi dịch ra tiếng Việt thì lại ko nhắc gì tới "then" hết á, hic


https://www.duolingo.com/profile/_Nothingness

I need an explaination for this instance! :))


https://www.duolingo.com/profile/Minh556480

i think they don't have any idea


https://www.duolingo.com/profile/langtu_1979

Câu này nên sửa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.