Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is my explanation clear?"

Dịch:Sự giải thích của tôi có rõ ràng không?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HARRY907546

I think almost the questions are quite easy for me. But, I missed all the questions need to be wrote in Vietnamese :((. you know, there are too many ways to express just only one idea in Vietnamese and the issue is to make the system understand at all. It a difficult job. So I think admins should change testing system in terms of things related to Vietnamese typing.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaithuong1906

Mình dịch là "sự giải thích của tôi rõ ràng chứ?" cũng bị sai. Tại sao???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 19
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1544

mình sẽ nhờ mod kiểm tra lại ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/spaceadd

tiếng việt muôn hình vạn trạng. tốt nhất là bỏ mấy câu dịch qua tiếng việt đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HARRY907546

Mình dịch là giải thích của tôi rõ ràng chứ? cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaNT2_FSU15.BU3

"Lời giải thích của tôi rõ ràng phải không" cũng sai -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/spaceadd

sự giải thích của tôi đã rõ ràng chưa thế mà cũng bảo sai. chịu luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

"Sự giải thích của tôi thì rõ ràng chứ? "Sao sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thoains

sự giải thích của tôi là rõ ràng phải không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

ad xem lại chứ mình dịch là "Sự giải thích của tôi thì rõ ràng chứ?" cũng sai

1 năm trước