"Mẹ tôi sẽ không thể đến ."

Dịch:My mother will not be able to come.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/myloveknight

will và can cùng là trợ động từ. nên ta phải dùng be able to. be là động từ. able là tính từ.....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1430

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 256

Câu này dùng can được ko???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamHM1311
phamHM1311
 • 12
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

Ko nha bạn vì can chỉ đc dùng ở hiện tại thôi, bạn phải dùng be able to trg trường hợp này

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/hippie9x

tại sao phải not be able to come???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1686

"to be able to" có nghĩa giống như "can": chỉ 1 khả năng. để phủ định lại thì thêm vào "not"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1686

"to be able to" là một khiếm khuyết động từ (modal verb), theo sau modal verbs là động từ nguyên mẫu (bare infinitive)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phinh5
Phinh5
 • 25
 • 194

Sai 20 lẫn rồi vẫn sai ĐM

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.