"Ona zawsze mówi tę samą rzecz."

Tłumaczenie:She always says the same thing.

3 lata temu

7 komentarzy


https://www.duolingo.com/donsliwa
donsliwa
 • 25
 • 23
 • 20
 • 15
 • 10
 • 7
 • 6
 • 42

Dlaczego tells nie pasuje?

3 lata temu

https://www.duolingo.com/MalaEmi

"Tell" używa się tylko z zaimkiem osobowym, czyli można powiedzieć coś komuś - I can tell you about my cat. "Say" używa się bez zaimka zwrotnego, można powiedzieć coś, ale nie do konkretnej osoby - She often says "my darling". Za pomocą "say" można powiedzieć coś komuś¸ale wtedy konieczne jest użycie "to" - Don't say anything to my parents.

3 lata temu

https://www.duolingo.com/buskes76

"On zawsze mówi prawdę" - "He always tells the truth"
...i co ty na to? a jest to zdanie z DL;
https://www.duolingo.com/comment/7541274

1 rok temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 19
 • 17
 • 9
 • 5
 • 1223

Wyrażenie "to tell the truth" to idiom i wyjątek.

1 rok temu

https://www.duolingo.com/Bozenok

dlaczego- she says the same thing always jest źle

1 miesiąc temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 19
 • 17
 • 9
 • 5
 • 1223

Przysłówki w zdaniu można umieszczać tylko w określonych pozycjach. Istnieją określone zasady dotyczące całych grup (typów) przysłówków, ale są też zasady szczegółowe dotyczące pojedynczych z nich.

W zdaniu można wyróżnić 3 pozycje w których generalnie przysłówek może być umieszczony:

 1. Frontowa - przed podmiotem zdania.
 2. Środkowa - między podmiotem a czasownikiem głównym, przy czym w zdaniach w których oprócz czasownika głównego występuje też czasownik posiłkowy, jest to pozycja między czasownikiem głównym a posiłkowym; jeśli w zdaniu są 2 czasowniki posiłkowe - jest to pozycja pomiędzy tymi czasownikami posiłkowymi. Natomiast w zdaniach, w których czasownikiem głównym są formy czasownika "to be", w pozycji środkowej przysłówek umieszcza się po czasowniku "to be".
 3. Końcowa - na końcu zdania.

Przykład:

 • Fortunately, I always exercise quietly. - Na szczęście, ja zawsze ćwiczę cicho.

Natomiast miejsce między czasownikiem a dopełnieniem - to pozycja zakazana, w której nie można przysłówka umieszczać. Trzeba o tym pamiętać, bo w języku polskim jest to częstokroć pozycja najbardziej naturalna.

Przysłówki dzielimy na następujące typy: sposobu, miejsca, czasu, długości trwania, częstotliwości, stopnia, skupiające uwagę, pewności lub powinności, punktu widzenia i oceny (czasem podział na te typy bywa mniej lub bardziej szczegółowy). Przysłówki określonych typów maja określoną pozycję w zdaniu, a jeśli w zdaniu jest kilka przysłówków - również należy je umieszczać w ściśle określonej kolejności, np. przysłówki długości trwania, częstotliwości i czasu można umieszczać na końcu zdania, ale jeśli występują wszystkie trzy - koniecznie muszą być w takiej właśnie kolejności, w jakiej je zapisałem, np.:

 • Anna liked to ride a horse for 2 hours (1) once a week (2) last year (3). - Anna w zeszłym roku (3) lubiła raz w tygodniu (2) jeździć na koniu przez 2 godziny (1). (Kolejność przysłówków zmieniona w tłumaczeniu na bardziej naturalną dla języka polskiego.)

Podobnie, najpierw trzeba w zdaniu umieścić przysłówek sposobu, potem przysłówek miejsca, a na końcu przysłówek czasu, np.:

 • Anna rode very well (1) at the horse races (2) yesterday (3). - Anna bardzo dobrze (1) wczoraj (3) jeździła na wyścigach konnych (2). (Znów kolejność przysłówków zmieniona w tłumaczeniu na bardziej naturalną dla języka polskiego.)

Przysłówki częstotliwości (np. always, usually, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never) generalnie umieszcza się w pozycji środkowej. W szczególności dotyczy to właśnie always i never - tych przysłówków w ogóle nie należy umieszczać w pozycji innej niż właśnie środkowa. Czyli z czasownikami innymi niż "to be":

 • I always wake up early. - Zawsze wstaję wcześnie.
 • We never imagined this would be so hard. - Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że to będzie tak trudne.

Natomiast z formami czasownika "to be" (nie tylko w czasie teraźniejszym, również w innych czasach):

 • I am always late. - Zawsze się spóźniam.
 • He is never satisfied - On nigdy nie jest zadowolony.

Jedynie w zdaniach rozkazujących naturalna pozycja przysłówków always i never jest na poczatku zdania:

 • Always listen to your parents! - Zawsze słuchaj rodziców!
 • Never talk to strangers! - Nigdy nie rozmawiaj z obcymi!

Niektóre z przysłówków częstotliwości (np. frequently, generally, normally, occasionally, often, regularly, sometimes, usually) poza pozycją środkową mogą być umieszczane również na innych pozycjach, np. na pozycji frontowej lub końcowej - kiedy są w tych pozycjach, ich znaczenie jest wzmocnione.

Natomiast przysłówki określające dokładną liczbę powtórzeń lub krotności danej czynności (np. monthly, once a week, seven times) należy umieszczć na końcu zdania. Przykład:

 • She says the same thing once a week - Ona mówi tę samą rzecz raz w tygodniu.

Więcej na ten temat:

1 miesiąc temu

https://www.duolingo.com/Daneczka1

Dlaczego nie moze byc ever zamiast always

3 lata temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.