"Doesheacceptyouranswer?"

Dịch:Anh ấy có chấp nhận câu trả lời của bạn không?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

anh ấy chấp nhận câu trả lời của bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_DuongHaAn_

Anh ấy chấp nhận câu trả lời của bạn? sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/truonggian9

tôi dịch: anh ấy chấp nhận câu trả lời của bạn không?; thiếu chữ "có" mà cũng bảo là sai; cơ sở nào xác nhận phải có chữ "có" mới đúng?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tsukasaren

anh ấy có đồng ý câu trả lời của bạn không ??? có sai không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

anh ấy có chấp nhận câu trả lời của bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gamle0603

tại sao dịch "He" là ông ấy lại không được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khanh536885

'"anh ấy chấp nhận đáp án của bạn à'" không được à

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.