Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Στρίβουμε εδώ για το αεροδρόμιο."

Μετάφραση:We turn here to the airport.

πριν από 3 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Ntorlol

'We take a turn here for the airport' is wrong?

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Yes, it is slightly wrong, we take the turn here for the airport is perfectly correct English but we take a turn here for the airport has a slightly different meaning. It means we take one of a number of possible turns to the airport. But the Greek does say, we turn here, not we take a turn here:-)

πριν από 3 χρόνια