"Η αστυνομία θέλει να ξέρει τη σημασία των συμβόλων."

Μετάφραση:The police want to know the meaning of the symbols.

January 28, 2015

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

I think you should also accept "want". Police is a collective noun, both singular and plural verb forms can be used, depending on meaning and usage. Generally we say " the police want to know", ( the same as the Greek) and "the policeman wants to know".

January 28, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.