1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Η αστυνομία θέλει να ξέρει τ…

"Η αστυνομία θέλει να ξέρει τη σημασία των συμβόλων."

Μετάφραση:The police want to know the meaning of the symbols.

January 28, 2015

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

I think you should also accept "want". Police is a collective noun, both singular and plural verb forms can be used, depending on meaning and usage. Generally we say " the police want to know", ( the same as the Greek) and "the policeman wants to know".

Learn English in just 5 minutes a day. For free.