"Η αστυνομία θέλει να ξέρει τη σημασία των συμβόλων."

Μετάφραση:The police wants to know the meaning of the symbols.

πριν από 3 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

I think you should also accept "want". Police is a collective noun, both singular and plural verb forms can be used, depending on meaning and usage. Generally we say " the police want to know", ( the same as the Greek) and "the policeman wants to know".

πριν από 3 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.