"We travel to China in February."

Dịch:Chúng tôi du lịch đến Trung Quốc vào tháng Hai.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Linhdh1987

2 và hai có gì khác nhau?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1662

bạn chú ý phải đánh bằng chữ "hai,ba,bốn,..." rõ ràng ^^ k sử dụng 2,3,4....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ichigokatsu

mình cũng 2 như bạn nè có si đâu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/fx-tntn

"travel to" có thể dịch cách đơn giản là "đi đến", đâu phải lúc nào cũng "du lịch"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VietTo2

đúng phần mềm tào lao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangg6

Du lịch đến và ở thì khác j nhau AK?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/radven.wm

Từ Travel lúc dịch "du lịch" lúc dịch "du hành". Cái nào mới hính xác? Feb ghi tháng 2 cũng báo sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sakurakinomoto2

du lịch với đến có j khác nhau ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maleficent_angle

trung quốc và Trung Quốc khác nhau :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/EnddyK

"chúng tôi du lịch đến Tàu vào tháng 2" lại sai là seo ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We travel to China in February, We travel to China in February, We travel to China in February, We travel to China in February, We travel to China in february

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.