Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We eat with friends."

Dịch:Chúng tôi ăn với những người bạn.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhNK1
MinhNK1
  • 12
  • 11
  • 6

Duolingo cần bổ sung thêm nhiều đáp án, cách dịch cho phù hợp với văn phong của Việt Nam.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LThThanhTh14

Chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hazalono1

good

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuhuong1990

"Chúng tôi ăn với những người bạn bè" mà không được sao ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vutrunghieuds

nè antransbd bạn nói đúng đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauCute4

"chúng tôi ăn cùng bạn" sai cái ^#%#@$@

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hazalono1

toi ghi Chúng tôi ăn với những đứa bạn cũng không được hả ad ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/tonga104

Ủa bạn với bạn bè khác gì nhau

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NLT109814

Tôi ăn với các bạn của tôi thì sai

2 tuần trước