Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We eat with friends."

Dịch:Chúng tôi ăn với những người bạn.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhNK1
MinhNK1
  • 12
  • 11
  • 6

Duolingo cần bổ sung thêm nhiều đáp án, cách dịch cho phù hợp với văn phong của Việt Nam.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThThanhTh14

Chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/guku957

good

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuhuong1990

"Chúng tôi ăn với những người bạn bè" mà không được sao ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hapham84173
<h1>Những người bạn" và "những người bạn bè" là khác nhau. Nếu bạn chỉ gọi "bạn bè" nghe còn xuôi tai hơn.</h1>
2 ngày trước

https://www.duolingo.com/vutrunghieuds

nè antransbd bạn nói đúng đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauCute4

"chúng tôi ăn cùng bạn" sai cái ^#%#@$@

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hapham84173

"Cùng bạn " có thể chỉ là 1 người bạn nhé.

2 ngày trước

https://www.duolingo.com/guku957

toi ghi Chúng tôi ăn với những đứa bạn cũng không được hả ad ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tonga104

Ủa bạn với bạn bè khác gì nhau

4 tháng trước