"Màu xám"

Dịch:Gray

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1697

cả grey và gray đều đúng cả!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haojej

CẢ 2 ĐỀU CÓ NGHĨA NHƯ NHAU NHA CÁC BẠN

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.