"Thebeareatsenoughforthewinter."

Dịch:Con gấu ăn đủ cho mùa đông.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dkny1412

"Đủ ăn" không giống "ăn đủ" sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgDuy576889

Bạn không thấy cái câu nó nghe kỳ kỳ không ?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duong9x

con gấu đủ ăn trong mùa đông ? đúng k ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ahihy

TRONG mùa đông là IN THE WINTER. còn CHO mùa đông là FOR THE WINTER :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoDng

Con gấu ăn đủ cho cả mùa đông, sao lại không đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

T đã từng đọc dc bìh luận của 1 bn là trc mùa k dùng the :) that kho hieu T T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phanhuyenlc246

Đủ ăn và ăn đủ cx giống nhau mà !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vulehongvan

Đọc khó nghe quá đổi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.