"I will get the food."

Dịch:Tôi sẽ lấy thức ăn.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi thấy với câu đầu đề là " I will get the food " mà đáp án là " tôi sẽ lấy được thực phẩm" là hơi vô lý . Đáp án đó chỉ có thể tương ứng với câu tiếng Anh là " I will take the food "

Theo tôi thì đáp án sẽ phải là " Tôi sẽ nhận được thực phẩm " thì hợp lý hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Manicj12

get cũng có nghĩa là nhận mà, mà trong đáp án mình ghi nhận lại ko đc nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Đáp án đã thêm : tôi sẽ nhận thức ăn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TokisakiKu10

Duolingo đọc get như give

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cactus1407
  • 25
  • 5
  • 2
  • 136

get cũng có nghĩ là "đi lấy" mà

5 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.