Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta đã để cửa mở à ?"

Dịch:Did she leave the door open?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Midory2908

Did she let the door open? đáp án này có đúng ko vậy admin?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không được đâu bạn, leave ... open thì open ở đây là tính từ, thường dùng với động từ leave. Còn let the door open có nghĩa là để cho cánh cửa mở, nhưng cánh cửa làm sao tự mở được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

vậy leave có nghĩa là gì vậy? rời khỏi hay bỏ lại?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhabz
thanhabz
 • 25
 • 17
 • 45

has she left the door open... sao sai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sonnonghuyen

Cô ấy bỏ ngỏ cửa

1 năm trước