Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday are the seven days of the week."

Dịch:Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật là bảy ngày của tuần.

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hunglinhpt

thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật là bảy ngày trong một tuần

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 18
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1536

bạn chú ý chữ "the" ^^

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhanhhocanh

Chủ nhật là ngày thứ bảy của tuần chứ >< đáp án chán quá

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 18
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1536

ý bạn là sao?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhanhhocanh

đáp án ghi chủ nhật là bảy ngày của tuần, mình thấy nó không đúng :(

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 18
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1536

mình k rõ câu bạn gặp phải là gì, nhưng thứ hai, thứ ba,..., chủ nhật là bảy ngày của tuần là đáp án đúng, còn chủ nhật là bảy ngày của tuần là chưa đúng nha bạn ^^

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 901

thứ 234567 chủ nhật là bảy ngày trong tuần

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/PopCorn1301

^^

0
Trả lời3 tháng trước