"Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sundayarethesevendaysoftheweek."

Dịch:Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật là bảy ngày của tuần.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AiNiisan

Đáp án dài quá

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật là bảy ngày trong một tuần

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1690

bạn chú ý chữ "the" ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhanhhocanh

Chủ nhật là ngày thứ bảy của tuần chứ >< đáp án chán quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1690

ý bạn là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhanhhocanh

đáp án ghi chủ nhật là bảy ngày của tuần, mình thấy nó không đúng :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTanBuu
NguyenTanBuu
Mod
 • 25
 • 25
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1690

mình k rõ câu bạn gặp phải là gì, nhưng thứ hai, thứ ba,..., chủ nhật là bảy ngày của tuần là đáp án đúng, còn chủ nhật là bảy ngày của tuần là chưa đúng nha bạn ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1047

thứ 234567 chủ nhật là bảy ngày trong tuần

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/PopCorn1301

^^

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.