"Bạn đang uống nước cam."

Dịch:You are drinking orange juice.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/The_Manh_Nguyen

Nước cam ép

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.