Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đầy năng lượng."

Dịch:He is full of energy.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 940

he is energetic.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nvdminh

he is full of power! sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

power là quyền lực, quyền năng, sức mạnh mà bạn

3 năm trước