"Anh ấy đầy năng lượng."

Dịch:He is full of energy.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
 • 25
 • 6
 • 1078

he is energetic.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nvdminh

he is full of power! sai à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

power là quyền lực, quyền năng, sức mạnh mà bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.