Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn viết cho cô ấy một tấm séc."

Dịch:You write her a check.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Check có phải là tờ séc trong tiếng Anh hay là tiếng Mĩ hay là cheque phải không vậy các bạn mình không hiểu từ séc vậy. Mình làm sai hết vậy không các bạn mình làm như là "I write a .................for her" về cái khoảng trống mình để mình bí thế rồi này. Cái Duolingo này làm mình khó thể quá. Đó là cái mà mình làm ấy. Đúng là cái "đũy" Duolingo. Làm người ta khó hiểu quá!!!!!&/&#&(^@!@!!)^&$;

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Cheque ko dc hay sao a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Duongdohoang

Cheque là tiếng anh Anh, còn check là tiếng anh Mỹ, tùy vào ngữ cảnh mà dùng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

You write a check for her?

1 năm trước