Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuốn sách bắt đầu với một câu hỏi."

Dịch:The book begins with a question.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hunglinhpt

the book begins with one question

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnha2007
ducnha2007
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

The book starts with a question

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyetPhuong1997

starts có gì sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1319

starts vẫn chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/solonol

sao sử dụng one không được vậy nhỉ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The book begins with a question, The book begins with a question, The book begin with a question, The book begins with a question, The book begins with a question

1 năm trước