https://www.duolingo.com/gjolangthang

Có bao nhiêu từ mới trong phần học tiếng anh của duolingo vậy

em có chút thắc mắc mong giải đáp

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngoc_Dat

there are about 20 word in my lean

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.