Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/gjolangthang

Có bao nhiêu từ mới trong phần học tiếng anh của duolingo vậy

em có chút thắc mắc mong giải đáp

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngoc_Dat

there are about 20 word in my lean

3 năm trước