1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do I need to explain it agai…

"Do I need to explain it again?"

Dịch:Tôi có cần phải giải thích nó lần nữa không?

February 1, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nhung170194

Tôi cần phải giải thích nó lần nữa không.... Sai??

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.