Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you have a sofa?"

Dịch:Bạn có một cái ghế sofa không?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/FreddyTang

Ban co ghe sofa khong?... Sao lai phat bat buoc co chu "mot" vay?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Tại vì trong câu có chữ "a" đó bạn!!!!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pthhoa

dịch sofa là sa lông cũng đúng chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/peter.le.nt

nếu từ "sofa" không dịch sang tiếng việt, thì không thể dịch là "ghế sofa" được.

8 tháng trước