Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The unit"

Dịch:Đơn vị

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haducanh3

là tiết học được không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyetNguye678196

The unit đọc phải là dờ chứ không phải di. Unit / junit/ không phải nguyên âm nên đọc là dờ chứ không phải di

1 năm trước