Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you speak about the accident?"

Dịch:Bạn đã nói về tai nạn chưa?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

"có phải bạn đã nói về vụ tại nạn?" cũng được chứ

3 năm trước