"Didyouspeakabouttheaccident?"

Dịch:Bạn đã nói về tai nạn chưa?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

"có phải bạn đã nói về vụ tại nạn?" cũng được chứ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.