1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He and I want a beer."

"He and I want a beer."

Dịch:Anh ấy và tôi muốn một cốc bia.

February 1, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThuyTinhLinhChau

Ủa beer không đếm được sao lại đi với mạo từ a thế mod? Đáng lẽ phải là He and I want a cup of beer chứ! Mà thế vẫn không ổn! Chả lẽ 2 người uống chung 1 cốc bia!?!


https://www.duolingo.com/profile/NguynHuyNg7

a beer cũng được nha thím


https://www.duolingo.com/profile/manhvu1994

beer mà tôi toàn nhầm với bear


https://www.duolingo.com/profile/nimo827103

Ở đây không có từ cốc mà cũng bắt ghi cốc là sao, nếu họ thích 1 bom bia thì sao, câu này trả lời không rõ ràng


https://www.duolingo.com/profile/inhNgocAnh

sao wants ko được nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.