Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have just left."

Dịch:Chúng tôi đã vừa đi khỏi.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

"chúng tôi vừa mới ra đi" cũng đúng chứ nhỉ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamNgoc7

[Chúng tôi chỉ mới rời đi ] cũng chấp nhận được chứ nhỉ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We have just left, We have just left, We have just left, We have just left, We have just left, We have just left, We have just left, We have just left

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vietdan
vietdan
  • 21
  • 10
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2

chúng tôi chỉ mới rời đi cũng sai -_-

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

We have just kissed each other.

3 năm trước