Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He does not respond to any questions."

Dịch:Anh ấy không trả lời câu hỏi nào.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NobiNobita4

any là số ít mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

"Any" có thể dùng với cả số ít và số nhiều bạn ạ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/espeaker.prca
espeaker.prca
  • 20
  • 10
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3

thiếu chữ nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"anh ta không trả lời mọi câu hỏi" sai sai?

2 năm trước