"Hôm nay thức ăn tệ hơn hôm qua."

Dịch:Today the food is worse than yesterday.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

tôi nghĩ : today the food is worse yesterday là đủ rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Chào bạn. Bắt buộc phải có "than" khi bạn so sánh 2 sự vật / sự việc với nhau.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CngMinhL2

The food today is worse than yesterday cũng được chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chum12

dùng bad được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Trong ngữ cảnh của câu tiếng Việt, người ta so sánh THỨC ĂN" của ngày hôm này với THỨC ĂN của ngày hôm qua. Khi dịch ra tiếng Anh thì lại trở thành việc so sánh THỨC ĂN của ngày hôm này với NGÀY HÔM QUA.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.