1. Forum
  2. >
  3. Topic: Swedish
  4. >
  5. "The teacher has only seven p…

"The teacher has only seven pupils."

Translation:Läraren har bara sju elever.

February 2, 2015

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ellegresse

varför kan jag inte säga "studenter"?


https://www.duolingo.com/profile/Blehg

In Swedish, student refers to a university student only. elev is used for elementary/high school students.


https://www.duolingo.com/profile/ellegresse

tack så mycket för din förklaring )))) hoppas att jag har gjorde ingen fel, det är mycket svårt för mig att skriva på svenska


https://www.duolingo.com/profile/Abronsius77

Could the bara come before har? I put the har before the bara in a previous lesson and got it wrong.

Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.