Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I went to see the Air Force."

Dịch:Tôi đã đi xem lực lượng Không quân.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Leehuken

(Tôi đã đi thấy lực lượng không quân) câu này sao tối nghĩa vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đúng là thế thật, cảm ơn góp ý của bạn ^ ^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LMinh199558

Air Force may be an American military plane!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 47

Tớ nghe kỳ kỳ hay sao ớ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/redhotsg

I went to see (and watch) the air force hahaha.... Câu dịch tối nghĩa thật chứ. Chắc bỏ lên Google translate :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không có câu nào mình dùng GT nha bạn ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Tôi đã đi gặp... thì dễ nghe hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vn.tiendat

"tôi đã đi gặp không lực" như vầy không được hả ta :/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force, I went to see the air force

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 47

Mày đừng có chat nữa nha, nếu mày muốn nói thì mày nói trực tiếp đi nha

1 năm trước