Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã quyết định điều này."

Dịch:We decided this.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dandysilly

Mjnh trl la we are decided this.. Tai sao k dung are dc ma pai dung have.. Hic.. Explain to me..

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Dùng have ở đây là do cấu trúc thì hiện tại hoàn thành nha bạn, bạn có thể xem thêm về các thì trong cuốn Grammar in use

3 năm trước