"Cô ấy đã đặt những quả táo vào giỏ."

Dịch:She has put the apples in the basket.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

tôi nghỉ đáp án một đúng : she has put ....( cô ấy đã đặt ...) còn đáp hai không đúng : she put ...( cô ấy đặt ....)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án hai vẫn được nha bạn. Put đấy là ở thì quá khứ nên mới như thế, nếu là thì hiện tại thì đã được chia thành puts (có s rồi)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Mod trang ơi, bạn có thể dịch nghĩa chi tiết hai câu này cho mình thấy sự khác nhau được ko? mình nhiều câu vẫn chưa rõ được nghĩa của nó lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

Mình tưởng into là ở trong mà , sao lại là trong ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SUONG.MT11

Into là bên trong nhé vạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nvcuong1994

dùng qkht "had put" không được hà :((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She has put the apples in the basket, she put the apples into the basket, she has put the apples in the basket, she put the apples into the basket, she put the apples into the basket

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.