"Họ muốn đếm số thư viện ở Trung Quốc."

Dịch:They want to count the number of libraries in China.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thai3T

câu này có ý đếm về số lượng nhưng sao lại dùng "number" mà không dùng "amount"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

amount là dành cho danh từ không đếm được, ví dụ như an amount of time/information/data...còn library ở đây là danh từ đếm được nên phải dùng number

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai3T

cảm ơn ad đã giải thích ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Có 2 đáp án giống nhau,chọn cả 2 lại sai??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Mình chỉ tìm được có 1 à bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaoNam

Ko phải đâu nhé... Khác nhau giới từ of và on....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ypham1989

Next

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They want to count the number libraries in china

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaihoc0712

tại sao không phải là: Họ muốn đếm số thư viện ở VIỆT NAM, mà cứ phải trung quốc mới chịu? @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhchiphg

they want to count the number of the libraries in china. What is wrong?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.