"Chiếc mũ trắng không phải dành cho bà tôi."

Dịch:The white hat is not for my grandmother.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 245

lần đầu mình đánh dấu 2 ý đúng, máy báo sai, lần 2 mình bỏ 1 ý, máy cũng báo sai và nhắc cả 2 ý đùng, nói chung câu này có vấn đề

3 năm trước

https://www.duolingo.com/inhMinhTra1

Vì đáp án thứ hai thì sai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/El_Loc

Grandma = grandmother ak. Giờ mới biết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Myu_me0

Granma và granmother là 1 à ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaiha2004

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nichi262

Ad cần chỉnh lại đáp án cho câu này . Lúc đầu chọn 1 thì máy báo 2 đáp án đúng. Lần sau chọn 2 đáp án, thì máy chỉ bảo có 1 đáp án đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhNguyen199460

Cho hỏi sao lúc dùng grandmother, lúc lại thêm "s"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnhatanh

The white hat is not for my grandmother mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/aiankimchi

tui

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sondoan16

Câu này đáp án 2 và3 đều đúng .vậy mà máy báo câu 2 sai ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.